19 квітня 2018 року у приміщенні Комунального закладу Сумської обласної ради «Сумська ОУНБ» відбудеться обласна науково-краєзнавча конференція з он-лайн трансляцією «Краєзнавство Сумщини в контексті вивчення історичної, духовної і культурної спадщини регіону», присвячена 125-річчю від дня народження відомого краєзнавця і педагога П. А. Сапухіна.

Організатори конференції:

 • Управління культури Сумської обласної державної адміністрації
 • Комунальний заклад Сумської обласної ради Сумська обласна універсальна наукова бібліотека
 • Громадська організація «Центр корпоративної освіти «Акме»
 • Громадська організація «Центр розвитку території та соціального маркетингу «Триторія»

Тематичні напрямки роботи:

 • Творча біографія Павла Андрійовича Сапухіна на тлі епохи.
 • Історія, культура, мистецтво Слобожанщини у краєзнавчих студіях П. А. Сапухіна.
 • Літературно-краєзнавчі дослідження П. А. Сапухіна.
 • Архіви краєзнавця: стан, проблеми, перспективи, збереження.
 • Роль досліджень П. А. Сапухіна у формуванні музейної спадщини Сумщини.

Робоча мова конференції: українська.

Форма участі: очна, заочна.

За результатами роботи конференції буде видано збірник доповідей і повідомлень. Заявки на участь у конференції та повідомлення згідно з викладеною тематикою приймаються до 17 квітня 2018 року

Вимоги до оформлення:

 • Обсяг роботи до 3 повних сторінок тексту у форматі doc або rtf (шрифт Times New Roman, 12 кегль, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25. Всі поля 2 см, не виставляти примусові переноси, не архівувати, не накладати заборону на редагування. Посилання на джерела подаються у квадратних дужках [8, с. 12], список джерел – наприкінці тексту у порядку згадування, відповідно до правил бібліографічного опису.
 • Тези подаються у електронному вигляді. Заявку на участь і текст виступу надсилати на електронну адресу: E-mail sumylib@ukr.net

За додатковою інформацією просимо звертатися за телефоном:

 • (0542) 70-02-38, відділ краєзнавчої літератури і бібліографії;
 • +38 (099) 664-39-29 Малиш Ольга Миколаївна

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі обласної науково-краєзнавчої конференції!