Діяльність Центру спрямована на популяризацію корпоративних форм безперервного професійного розвитку педагогів, побудову моделі цілісної системи підвищення кваліфікації як найважливішого завдання організаційного розвитку сучасної школи, актуалізацію та супровід корпоративного управління персоналом в закладах освіти.

Тренери Центру реалізують право кожного педагога на безперервний професійний розвиток з врахуванням стратегічних пріоритетів і цілей розвитку закладу освіти засобами «внутрішньофірмової» освіти, корпоративного навчання.

Під корпоративним навчанням ми розуміємо процес безперервного системного навчання, спрямованого на розвиток і вдосконалення професійних компетенцій, особистісних і ділових якостей педагогічних працівників, організований відповідно до цілей і стратегії розвитку закладу освіти, що враховує потреби працівників і роботодавців в нарощуванні професіоналізму, дозволяє гнучко й оперативно реагувати на зміни.

Наша команда складається із творчих викладачів, педагогів, спеціалістів з інших галузей знань (тренерів, наставників, менторів, коучів), чия професійна діяльність пов’язана з освітньою та психологічною підтримкою професійного та особистісного самоздійснення людини.

Корпоративне навчання педагогів ми вважаємо трендом стратегічного управління персоналом Нової української школи

Ми переконані, що корпоративне навчання може зайняти гідне місце серед інноваційних моделей післядипломної освіти педагогів, оскільки має на меті інтеграцію завдань корпоративної стратегії розвитку закладу освіти та стратегії розвитку педагогічних працівників (професійної підготовки, готовності до змін у ситуації реформування).

 Для нас важливо реалізувати можливості:

 • займатися улюбленою справою – навчати, підтримувати та надихати людей,  захищати їх потреби й інтереси
 • впроваджувати конкретні практичні заходи щодо забезпечення безперервного професійного розвитку педагогів на рівні освітньої організації
 • розширювати вибір авторських контентівта авторських тренінгів компетентнісно-орієнтованого спрямування
 • ініціювати та реалізувати освітні, соціально-психологічні, культурно-просвітницькі творчі проекти
 • відкривати в кожній людині унікальну і самодостатню особистість, здатну усвідомити відповідальність за своє власне життя, досягти своїх цілей і втілити в життя свої найпотаємніші мрії
 • будувати модель неформальної освіти дорослих і молоді
 • відкрити різноманіття можливостей для безперервного професійного розвитку педагогів, як відповідь на різноманіття їх індивідуальних потреб в такому розвитку.
 • вивчити попит на інноваційну модель післядипломної педагогічної освіти, принципово новий рівень освітніх послуг – корпоративне навчання

Очевидно, що кращою формою безперервного неформального професійного розвитку (освіти) працівників є активна позиція адміністрації закладу освіти щодо впровадження актуальних інновацій, нововведень, які потребують постійно підвищувати рівень професійних компетентностей працівників, незалежно від їхнього професійного стажу і рівня кваліфікації. Мотивована інноваційна діяльність, професійний інтерес роблять професійний розвиток неформальним.

 Для Вас важливо не втратити можливості:

 • здійснити покрокове проектування програм корпоративного навчання персоналу Вашого закладу освіти і вибудовувати гнучку внутрішню систему безперервного професійного розвитку в організованому корпоративному середовищі
 • зробити Ваш професійний розвиток неформальним завдяки особистісному інтересу та вмотивованій інноваційній діяльності
 • визначати Ваші базові та спеціальні професійні компетенції, створити індивідуальну траєкторію професійного та особистісного розвитку та з нашою допомогою успішно її виконати
 • пошуку нових освітніх технологій підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та освітнього супроводу вчителів, визначення їх актуального змісту з урахуванням перспектив організаційного розвитку закладу, динамічності освітніх реформ.
 • сформувати здатності працювати в команді, приймати обґрунтовані рішення, здатності спілкуватися, формувати навички міжособистісної взаємодії
 • приєднатись до захоплюючих ініціатив та самим створювати ініціативи

Сподіваємось на співпрацю із:

 • представниками адміністрації закладів освіти, які шукають способи поширення інноваційних освітніх технологій серед педагогів, покращення іміджу закладу
 • вчителями-предметниками, які впроваджують партнерські засади в освітню діяльність, хочуть зробити роботу на уроці результативнішою
 • педагогами закладів освіти, які прагнуть забезпечувати стійку пізнавальну мотивацію в учнів і вихованців
 • викладачами закладів вищої та післядипломної освіти, які прагнуть до поєднання високого теоретичного рівня занять із простотою та доступністю викладу
 • освітніми тренерами, які хочуть змінити цінності педагогів та забезпечити сутнісні зміни в освітній системі України
 • усіма охочими, хто бажає долучитись до впровадження новітніх методик в українську освіту

 Створимо нові можливості разом!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *