Корпоративне навчання педагогів як тренд стратегічного управління персоналом Нової української школи може зайняти гідне місце серед інноваційних моделей післядипломної освіти педагогів, оскільки має на меті інтеграцію завдань корпоративної стратегії розвитку закладу освіти та стратегії розвитку педагогічних працівників

НАША МЕТА

Корпоративна освіта педагогів у процесі їх безперервного професійного розвитку, побудова моделі цілісної системи підвищення кваліфікації, актуалізація та супровід корпоративного управління персоналом в закладах освіти, реалізація права кожного педагога на  професійний розвиток з врахуванням цілей розвитку закладу освіти

1
Роки
1
Тренерів
1 +
Авторських тренінгів

НАША КОМАНДА

Це творчі педагоги та спеціалісти з інших галузей знань (тренери, наставники, ментори, коучі), чия професійна діяльність пов’язана з освітньою та психологічною підтримкою професійного та особистісного самоздійснення людини. Це люди, які давно й успішно працюють у вищій, післядипломній та неформальній освіті, мають адміністративний, організаторський, волонтерський досвід, займають активну громадянську позицію

ВАШІ МОЖЛИВОСТІ

 • здійснити покрокове проектування програм корпоративного навчання персоналу Вашого закладу освіти і вибудовувати гнучку внутрішню систему безперервного професійного розвитку в організованому корпоративному середовищі
 • зробити Ваш професійний розвиток неформальним завдяки особистісному інтересу та вмотивованій інноваційній діяльності
 • визначати Ваші базові та спеціальні професійні компетенції, створити індивідуальну траєкторію професійного та особистісного розвитку та з нашою допомогою успішно її виконати
 • знайти нові освітні технології підвищення кваліфікації та освітнього супроводу вчителів, визначити їх актуальний зміст з урахуванням перспектив організаційного розвитку закладу, динамічності освітніх реформ
 • сформувати здатності працювати в команді, приймати обґрунтовані рішення, здатності спілкуватися, формувати навички міжособистісної взаємодії
 • приєднатись до захоплюючих ініціатив та самим створювати ініціативи

НАШІ МОЖЛИВОСТІ

 • займатися улюбленою справою – навчати, підтримувати та надихати людей,  захищати їх потреби й інтереси
 • впроваджувати конкретні практичні заходи щодо забезпечення безперервного професійного розвитку педагогів на рівні освітньої організації
 • розширювати вибір авторських контентівта авторських тренінгів компетентнісно-орієнтованого спрямування
 • ініціювати та реалізувати освітні, соціально-психологічні, культурно-просвітницькі творчі проекти
 • відкривати в кожній людині унікальну і самодостатню особистість, здатну усвідомити відповідальність за своє власне життя, досягти своїх цілей і втілити в життя свої найпотаємніші мрії
 • будувати модель неформальної освіти дорослих і молоді
 • відкрити різноманіття можливостей для безперервного професійного розвитку педагогів, як відповідь на різноманіття їх індивідуальних потреб в такому розвитку.
 • вивчити попит на інноваційну модель післядипломної педагогічної освіти, принципово новий рівень освітніх послуг – корпоративне навчання

ДЛЯ КОГО КОРИСНО

 • представникам адміністрації закладів освіти, які шукають способи поширення інноваційних освітніх технологій серед педагогів, покращення іміджу закладу
 • вчителям-предметникам, які впроваджують партнерські засади в освітню діяльність, хочуть зробити роботу на уроці результативнішою
 • педагогам закладів освіти, які прагнуть забезпечувати стійку пізнавальну мотивацію в учнів і вихованців
 • викладачам закладів вищої та післядипломної освіти, які прагнуть до поєднання високого теоретичного рівня занять із простотою та доступністю викладу
 • освітнім тренерам, які хочуть змінити цінності педагогів та забезпечити сутнісні зміни в освітній системі України
 • усім охочим, хто бажає долучитись до впровадження новітніх методик в українську освіту
Створимо нові можливості разом!